Формування професійної готовності до педагогічної взаємодії з обдарованими футболістами в майбутніх спортивних менеджерів і тренерів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Сутність професійної готовності до педагогічної взаємодії з обдарованими футболістами в майбутніх спортивних менеджерів і тренерів обґрунтовується як професійна компетентність, яка формується на основі мотиваційно-аксіологічного, когнітивного, праксеологічного підходів. У процесі підготовки майбутніх менеджерів та тренерів футболу пропонується розглядати футбольну гру на основі взаємодоповнюваності художньої педагогіки (педагогіки мистецтва) та спорту. Звертається увага на взаємозв’язок між різними видами спеціалізованої професійної освіти: спортивною, мистецькою, науковою. Їх спільною методологічною основою є теорія пізнання. Наукова освіта співвідноситься з науковим пізнанням, мистецька – з художнім, а спорт – з «тілесним» пізнанням світу і самопізнанням. Сутність поняття «спортивна обдарованість футболіста» сформульовано як природне цілісне утворення, компонентами якого є тілесно-кінестетична, образно-асоціативна, оперативно-тактична здібності. Для розвитку майбутніх обдарованих футболістів майбутні спортивні менеджери та тренери футболу покликані володіти професійною компетентністю щодо ідентифікації спортивно-творчих механізмів гравців. Висвітлюються естетичні особливості жіночого футболу і, зокрема, бажання футболісток продемонструвати не тільки ігрову майстерність, а й привабливість зовнішності. Ураховуючи естетичну спрямованість жіночих футбольних ігор, пропонується запровадити факультативні заняття з дизайну жіночого футболу у закладах вищої освіти, які готують менеджерів з фізичної культури та спорту та футбольних тренерів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тименко В. Формування професійної готовності до педагогічної взаємодії з обдарованими футболістами в майбутніх спортивних менеджерів і тренерів / Володимир Тименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 190–198.
Зібрання