Педагогіка загальна та спеціальна : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є отримання фундаментальних знань та практичних навичок у галузі загальної і спеціальної педагогіки, що дозволять здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ефективно працювати з особами з особливими освітніми потребами, приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих обмежень та ціннісних орієнтирів нашої держави. Предметом цієї дисципліни є вивчення історії становлення і розвитку педагогіки як науки, основ теорії і практики навчання та виховання, структури та організації освітнього процесу, закономірностей розвитку людської особистості, індивідуальних особливостей дітей різних вікових груп, методів та засобів навчання і виховання, видів порушень фізичного і розумового розвитку дітей, розгляд питань повʼязаних з побудовою компенсаторно-корекційного навчання і виховання, організації допомоги і системи спеціальних закладів для дітей з особливостями психофізичного розвитку в Україні.
Опис
Ключові слова
навчання, виховання, освітній процес, розвиток особистості, особи з особливими освітніми потребами
Бібліографічний опис