Особливості взаємодії батьків учнів із закладами загальної середньої освіти в умовах пандемії Covid-19

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті виявлено особливості взаємодії батьків учнів із закладами загальної середньої освіти в умовах пандемії COVID-19. Автором застосовувалися методи аналізу, синтезу, систематизація, порівняння, узагальнення, категоріальний та функціональний аналіз. На основі аналізу широкого кола джерел та літератури уточнено поняття дистанційної взаємодії, яке розглядається як взаємодія учнів, батьків школярів та вчителів між собою на відстані, що реалізується специфічними засобами інтернет-технологій або іншими інтерактивними веб-інструментами. На основі проведеного анкетування батьків учнів було встановлено, що вони високо оцінюють свою готовність до дистанційної взаємодії зі школою. Вони наголошують на важливості якісної технічної оснащеності, наявності чіткого плану дистанційних заходів, якості та оперативності зворотного зв'язку. Серед найбільш зручних засобів дистанційної взаємодії зі школою батьки відзначають месенджери, відеоконференції та соціальні мережі. Для батьків учнів важливою є добровільність, оперативність інформування та надання зворотного зв'язку, системність, індивідуальний підхід, коректність з боку закладу загальної середньої освіти, наявність єдиної платформи та чіткого плану заходів. Доведено, що закладам загальної середньої освіти необхідно розвивати в батьків учнів навички дистанційної взаємодії, пропонуючи їм різноманітні форми, якісний та актуальний контент; навчати, надавати підтримку, підвищуючи цифрову компетентність сім'ї загалом. Можна констатувати, що батьки високо оцінюють готовність педагогів до дистанційної взаємодії із сім'єю в умовах пандемії, але при цьому не зовсім готові до такої взаємодії та загалом не вважають її перспективною. Найбільш зручними для дистанційної взаємодії батьки називають такі напрями роботи: анкетування, батьківські збори, консультації спеціалістів, просвітницькі семінари, майстер-класи. Серед інструментів дистанційної взаємодії батьки виокремлюють такі засоби: месенджери, електронна пошта, соціальні мережі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вєнцева Н. Особливості взаємодії батьків учнів із закладами загальної середньої освіти в умовах пандемії Covid-19 / Надія Вєнцева // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.132–138.
Зібрання