Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У дисертації вивчено стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії; з’ясовано сутність феномену “науково-практичне оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля”. Обґрунтовано методологічні підходи до науково-практичного оволодіння дітьми старшого дошкільного віку об’єктами природно-предметного довкілля. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля. Розкрито дидактичні принципи, етапи, зміст, форми й методи науково-практичного оволодіння дітьми старшого дошкільного віку об’єктами природно-предметного довкілля та втілено їх у структурно-функціональній моделі. Визначено психолого-педагогічні умови забезпечення науково-практичного оволодіння дітьми старшого дошкільного віку об’єктами природно-предметного довкілля. Апробовано методику науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природнопредметного довкілля, упроваджену за експериментальною структурно-функціональною моделлю
Опис
Ключові слова
узагальнене процесуальне уявлення, навчальна ситуація, практична задача, істотна властивість, об’єкти природно-предметного довкілля, науково-відповідна цілісна досвідченість, діяльнісний, компетентнісний, інтегрований підходи
Бібліографічний опис
Зайцева Л. І. Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля : автореф. дис. ... д. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Лариса Іванівна Зайцева ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2013. – 40 с.
Зібрання