Шляхи формування STEM - компетентностей здобувачів природничої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Актуальність теми обумовлена дефіцитом фахівців наукоємних та високотехнологічних галузей на українському і світовому ринках праці. Підкреслюється, що, на думку світової спільноти, швидким і ефективним шляхом вирішення проблеми є впровадження STEM-освіти, але у вітчизняному освітньому просторі існує проблема підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність і вміє досягати нових педагогічних цілей в умовах постійного розвитку технологій та їх впливу на суспільство. Метою роботи є дослідження й визначення шляхів формування STEM-компетентностей здобувачів природничої освіти. У роботі розглянуті основні напрямки стратегії побудови освітнього процесу з метою реалізації завданнь STEM-освіти і шляхів формування STEM-компетентностей здобувачів природничої освіти: наголошується на необхідності осучаснення науково-методичної підготовки майбутніх учителів природничої освіти, що передбачає зміну традиційних підходів до організації освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти на інноваційні, докорінний перегляд чинних моделей освіти, освітніх професійних програм, методів організації навчання. Проаналізовані етапи впровадження STEM-підходу з урахуванням сенситивних періодів розвитку людини («вікон можливостей»). Підкреслено значення міжуніверситетських, регіональних і міжнародних контактів викладачів і студентів, регулярний обмін досвідом на семінарах, конференціях і симпозіумах, обмін студентами, аспірантами, викладачами, виконання спільних проектів, науково-дослідних програм.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, STEM-компетентності, природнича освіта, надпрофесійні навички («soft skills»), інноваційні технології навчання, STEM-education, STEM-competencies, natural education, soft skills, innovative learning technologies
Бібліографічний опис
Кравченко Л. Шляхи формування STEM - компетентностей здобувачів природничої освіти / Людмила Кравченко, Наталія Кравченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 247–254.
Зібрання