Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі задачного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Анотація
У сучасних умовах, коли новітні технології домінують у виробництві та ефективність соціально-економічних перетворень значною мірою залежить від інтенсивності інноваційних процесів у найрізноманітніших сферах професійної діяльності, як ніколи раніше стала актуальною потреба у фахівцях з яскраво вираженим творчоособистісним потенціалом, удосконаленням їх професійної підготовки й пошуком нестандартних шляхів реалізації педагогічних умов з метою підвищення професійної якості підготовки майбутніх інженерівпедагогів, зокрема харчової галузі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі задачного підходу / О. Ю. Курило // Research activities and achievements in pedagogy and psychology : proceedings International scientific conference (April 5–6, 2023, Częstochowa, the Republic of Poland). – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. – Рр. 108–111.