Мікротопос етнічності в сучасній українській есеїстиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається сучасна українська есеїстика з погляду відображення в ній питання етнічної та національної ідентичності. Матеріалом дослідження слугували тексти Юрія Винничука, Марії Кривенко, Андрія Бондаря, Тараса Прохаська та Юрія Андруховича, у яких автори розмірковують не тільки над суспільно важливими подіями у країні, а, головним чином, над самоідентичністю та самобутністю українців. При цьому жанрові особливості есею дозволяють авторам використовувати інтертекстуальність, авторський досвід і метафоричний стиль для саморепрезентації та інтроспективної нарації.
Опис
The article analyses how ethnicity and national identity are presented in the contemporary Ukrainian essays. Yuriy Vinnychuk, Maria Kryvenko, Andriy Bondar, Taras Prokhasko, Yuriy Andrukhovych and many other Ukrainian authors regularly publish their essays in newspapers and blogs. The writers analyze not only socially important events in the country, but mainly the self-identity and originality of Ukrainians. In this case, the essay genre allows authors to use intertextuality, author's experience and metaphorical style for self-presentation and introspective narration.
Ключові слова
Етнічність, національна ідентичність, культурна ідентичність, самоідентифікація, есеїстика
Бібліографічний опис
Сільман К. В. Мікротопос етнічності в сучасній українській есеїстиці / Катерина Сільман // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 181–188.
Зібрання