Проблема хронічної втоми в учасників освітнього процесу ЗВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, м. Запоріжжя
Анотація
У статті розглянуто проблему хронічної втоми в учасників освітнього процесу ЗВО. Представлені результати діагностики ступеня втоми у здобувачів та науково-педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету. Надано рекомендації щодо запобігання та лікування хронічної втоми учасникам освітнього процесу ЗВО.
Опис
The article examines the problem of chronic fatigue in participants of the educational process of higher education. The results of the diagnosis of the degree of fatigue in applicants and scientific and pedagogical workers of Berdyansk State Pedagogical University are presented. Recommendations on the prevention and treatment of chronic fatigue for the participants of the educational process of vocational training are given.
Ключові слова
Хронічна втома, синдром хронічної втоми, учасники освітнього процесу ЗВО, chronic fatigue, chronic fatigue syndrome, participants in the educational process of a higher education institution
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Проблема хронічної втоми в учасників освітнього процесу ЗВО / В. В. Федорик // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 243–245.