Соціальна робота з людьми похилого віку в умовах територіальної громади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі охарактеризовано людей похилого віку як клієнтів соціальної роботи; визначено зміст та напрями соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах територіального центру надання соціальних послуг; проаналізовано організацію соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах Центру надання соціальних послуг "Турбота"; розроблено модель соціальної роботи з людьми похилого віку з догляду вдома та паліативного догляду.
Опис
The qualification work describes the elderly as clients of social work; the content and directions of social work with the elderly in the conditions of the territorial center for the provision of social services are determined; the organization of social work with the elderly in the conditions of the Center for the Provision of Social Services "Care" was analyzed; a model of social work with the elderly in home care and palliative care has been developed.
Ключові слова
люди похилого віку, соціальна робота з людьми похилого віку, територіальний центр соціального обслуговування населення, модель соціальної роботи, elderly people, social work with elderly people, territorial center of social service of the population, model of social work
Бібліографічний опис
Шепель Н. Соціальна робота з людьми похилого віку в умовах територіальної громади : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Тургенєва. – БДПУ, 2023. – 65 с.