Готовність людей похилого віку до вікових змін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів»
Анотація
У тексті здійснено аналіз проблеми збільшення кількості людей похилого віку в структурі населення України та у світі протягом останнього десятиліття. Проаналізовано психологічні та соціальні аспекти старіння, зокрема висвітлено вікові зміни психічних процесів та особистісних характеристик людей похилого віку. Виявлено різноманітні прояви старості, включаючи емоційні, кognітивні та соціальні аспекти. Зроблено акцент на тому, що старість варто розглядати як якісно відмінну психіку, а не лише як втрату здібностей. Звернено увагу на психологічні аспекти ставлення осіб похилого віку до власного старіння, висвітлено їхні страхи та депресивні стани. Обґрунтовано, що успішність старіння залежить від готовності людини до нового вікового періоду, її рівня зрілості та внутрішнього світу.Визначено завдання розвитку в період старості, зокрема адаптацію до вікових змін, розуміння старості, емоційну рухливість та пошук нових рольових позицій. Зазначено, що старість є індивідуальною і неповторною для кожної людини. У тексті здійснено аналіз стратегії ефективного прийняття старості, зокрема висвітлено результати застосування методики "Готовність до вікових змін" для визначення психологічної готовності людей похилого віку. Проаналізовано загальний показник готовності та виявлено, що високий рівень готовності характеризується усвідомленням та толерантним ставленням до фізіологічних та соціальних проявів старіння без гострих переживань. Зроблено акцент на компонентах готовності, зокрема фізіологічному, соціальному, особистісно-психологічному та професійному. Проаналізовано рівень кожного компоненту, виявлено, що фізіологічний компонент у більшості досліджуваних переважно на середньому та високому рівнях. Соціальний компонент виявився переважно на середньому рівні, хоча деякі досліджувані повністю приймають соціальні зміни. Особистісно-психологічний компонент показав, що більшість людей похилого віку не готові до психологічних змін, зокрема мають низький та середній рівні готовності. Професійний компонент складає переважно середній рівень, і виявлено, що більшість досліджуваних, хоч і не працюють, шукають різні способи реалізації в непрофесійній сфері. Зазначено, що більшість людей похилого віку потребують психологічної підтримки у формуванні готовності до вікових змін та адаптації до нового статусу та ролей. Підкреслено, що їхній життєвий досвід та особистісний потенціал можуть допомогти ефективно пристосуватися до вікових змін.
Опис
Ключові слова
психологічна адаптація, вікові зміни, професійний розвиток
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Готовність людей похилого віку до вікових змін / О. В. Горецька // Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7–8 липня 2018 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 9–14.