Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури до роботи з людьми похилого віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : ФОП Ткачук О. В.
Анотація
У тексті зроблено аналіз соціально-демографічних тенденцій щодо зростання кількості людей похилого віку. Проаналізовано проблеми, які виникають у цьому віковому прошарку, такі як погіршення здоров'я, самотність та соціальна невлаштованість. Висвітлено необхідність суспільних заходів для вирішення цих проблем. Текст обґрунтовує вплив процесу старіння на фізичний та психічний стан людини, а також необхідність вивчення медичних, соціальних та психологічних аспектів цієї проблеми. Текст визначає роль фізичної активності у поліпшенні якості життя людей похилого віку. Обґрунтовано, що регулярні фізичні вправи можуть позитивно впливати на фізіологічні та психологічні аспекти, сприяючи збереженню здоров'я та подовженню тривалості життя. Приведено результати досліджень, які свідчать про позитивний вплив фізичної активності на якість життя людей похилого віку. Зазначено, що Всесвітня Організація Охорони Здоров’я рекомендує фізичну активність для осіб віком від 65 років. Висвітлено важливість цих рекомендацій для забезпечення біологічного стимулювання позитивних реакцій у пожилому віці. Зроблено висновок, що фізичне виховання має значущий оздоровчий потенціал для людей похилого віку і визначено основні завдання, які повинні бути вирішені для забезпечення повноцінного здоров'я та тривалого життя цієї категорії населення. Виявлено, що система професійної підготовки майбутніх спеціалістів з фізичної культури потребує модернізації, і обґрунтовує необхідність введення спецкурсів, що сприяють формуванню компетентностей для роботи з літніми людьми.
Опис
Ключові слова
Соціально-демографічні тенденції, проблеми похилого віку, фізична активність, оздоровча робота, професійна підготовка
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури до роботи з людьми похилого віку / О. В. Горецька // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2017. – С. 24–26.