Невідомі речі з відомих текстів : рецензія на монографію Наталії Городнюк «Res incognita: семіотика речі у східнослов‘янському модерністському романі першої половини ХХ століття» (Дніпро, 2017)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Монографія Наталії Городнюк "Res incognita: семіотика речі у східнослов‘янському модерністському романі першої половини ХХ століття" присвячена категорії речі й охоплює широке коло теоретичних та компаративних проблем: річ у літературі, річ як знак і річ як концепт, семіотичний статус та функції речі в художньому творі, семіотика речі у модерністському романі на матеріалі української, російської та білоруської літератур. Спираючись на дослідження Ю. Лотмана, А. Байбуріна, В. Топорова, М. Епштейна, Є. Фарино та ін., авторка обстоює тезу про взаємозалежність речі та художнього світогляду, речі та стилю, речі та текстогенерувальних стратегій. Монографія Н. Городнюк складається із чотирьох розділів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Борзенко О. Невідомі речі з відомих текстів : рецензія на монографію Наталії Городнюк «Res incognita: семіотика речі у східнослов‘янському модерністському романі першої половини ХХ століття» (Дніпро, 2017) / Олександр Борзенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 233–236.
Зібрання