Сучасний танець. Зошит для дітей 8–11 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У зошиті виокремлено теоретичний та практичний матеріал з джаз-модерн танцю, розглянуто поняття та особливості сучасного танцю, включено інтерактивні завдання для закріплення матеріалу. Це своєрідний блокнот-помічник у хореографії для дитини. Подано терміни та поняття джаз-модерн танцю, включено розмальовки антістрес та цікаві завдання.
Опис
The notebook highlights theoretical and practical material on jazz-modern dance, considers the concepts and features of modern dance, and includes interactive tasks for consolidating the material. This is a kind of notebook assistant in choreography for a child. Terms and concepts of jazz-modern dance are presented, anti-stress coloring pages and interesting tasks are included.
Ключові слова
Сучасний танець, джаз-модерн танець, імпровізація, інтерактивні вправи, мodern dance, jazz-modern dance, improvisation, creative tasks, interactive exercises
Бібліографічний опис
Сучасний танець. Зошит для дітей 8–11 років / Ю. Тараненко, К. Марфіян, А. Назарова, К. Піліпішина, С. Самойлова /за ред. Ю. Тараненко ; Берд. держ. пед. ун-т. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – Ч. 1. – 59 с.