Педагогіка : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік (для освітньо-професійної програми «Хореографія»)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є опанування здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти теоретичними знаннями із загальної педагогіки; формування вмінь моделювати освітній процес відповідно до сучасних вимог, формування системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості. Предметом навчальної дисципліни є теоретичні засади виховання, навчання і розвитку особистості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис