Вступ до педагогічної професії : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. (для освітньо-професійної програми "Початкова освіта. Практична психологія")

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є ознайомлення студентів з особливостями вищої освіти, педагогічної професії, змістом педагогічної діяльності, її сутності та ролі в сучасному суспільстві; визначення перспектив і шляхів оволодіння професійною діяльністю вчителя початкових класів, формування системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості. Предметом навчальної дисципліни є державна політика щодо розвитку освіти в Україні, розкриття структури, організації освітнього процесу закладу вищої освіти; опанування знаннями й розуміння мети та особливостей педагогічної діяльності вчителя початкової школи.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис