Психологія девіантної поведінки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки» є формування знань щодо змісту, видів, психологічних чинників та особливостей діагностування, корекції та профілактики девіантної поведінки особистості, розвиток відповідних умінь та навичок. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія девіантної поведінки» є: • розширити та поглибити професійні знання студентів-психологів; • сформувати навички самостійної роботи з науковою літературою; • розкрити психологічний зміст девіацій поведінки особистості; • визначити психологічні чинники їх виникнення; • ознайомити з основними психодіагностичними методами та методиками на виявлення девіацій поведінки особистості; • висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та корекції девіантної поведінки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис