Психологічна служба : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП «Дошкільна освіта та практична психологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними питаннями організації психологічної служби, її завданнями, структурою та функціями; висвітлення специфіки основних видів та напрямків діяльності психологічної служби; аналіз особливостей психологічної служби системи освіти; формування у здобувачів вищої освіти умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності; активізація особистісного та творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис