Фізика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Інформатика)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту основ фундаментальних фізичних теорій, зокрема таких елементів знань: наукові факти, фізичні поняття, величини, моделі, принципи, закони; умінь практичного застосовування набутих знань, розвиток їх пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення, формування наукового світогляду та професійних якостей особистості; система наукових знань, що складає основу фундаментальних фізичних теорій та сфера їх практичного застосування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бондаренко В. Фізика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Інформатика) . – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 6 с.