Вихователь ХХІ сторіччя: формування професійно-комунікативної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Монографія містить теоретико-практичні матеріали дослідження проблеми формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти за світоглядним, (система переконань, знань, цінностей, поглядів, етичних та естетичних норм), технологічним (професійні комунікативні вміння) та особистісним (особистісні якості, що вбирають у себе психічні процеси, властивості, психологічні стани й зумовлюють індивідуально стабільну форму поведінки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у професійній комунікації – особистісно зорієнтоване спілкування) компонентами. Запропоновано модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, яка базується на засадах аксіологічного, акмеологічного та компетентнісного підходів і включає концептуальний, змістово-процесуальний та оцінний блоки. Монографію адресовано широкому колу читатів.
Опис
Ключові слова
Професійно-комунікативна культура, модель, коуч-супровід, вітагенне навчання, світоглядний, технологічний компоненти, професійна комунікація
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Вихователь ХХІ сторіччя: формування професійно-комунікативної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти : монографія. – Харків : Видавництво І. С. Іванченка, 2022. – 256 с.
Зібрання