Економіка Північного Приазов'я : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування на 2023-20234 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою навчальної дисципліни «Економіка Північного Приазов’я» є формування теоретичної основи сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області економіки, фінансів та управління, формування теоретичних і практичних знань про закономірності та особливості функціонування регіональної економіки, сучасний стан і напрямки розвитку економіки Північного Приазов’я в умовах євроінтеграційних процесів. Предметом навчальної дисципліни є вивчення економічних процесів розвитку Північного Приазов’я, тобто вивчення економічних відносин між виробниками та споживачами, між підприємствами та постачальниками сировини та комплектуючих виробів, між підприємствами та державою з приводу ефективного розвитку регіону тощо.
Опис
Ключові слова
економіка регіону, розміщення продуктивних сил, економічне районування, державна регіональна політика, трудові ресурси, природно-ресурсгий потенціал Північного Приазов’я
Бібліографічний опис
Задворна О. В. Економіка Північного Приазов'я : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування на 2023-20234 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ, 2023. - 4с