Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях як соціально-педагогічна проблема

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У монографії досліджується проблема формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях. В роботі визначено сутність, генезис, дефініції та детермінанти означеної проблеми в науковій літературі; охарактеризовано особливості соціального функціонування творчих неформальних об’єднань; розкрито особливості соціально-педагогічної діяльності як домінанти соціалізаційного впливу на учнівську молодь в творчих неформальних об’єднаннях.
Опис
The monograph examines the problem of forming social and normative behavior of student youth in creative informal associations. The work defines the essence, genesis, definitions and determinants of the specified problem in the scientific literature; the peculiarities of the social functioning of creative informal associations are characterized; the peculiarities of socio-pedagogical activity as the dominant socialization influence on student youth in creative informal associations are revealed. Keywords: socio-normative behavior, student youth, informal associations, socialization.
Ключові слова
суспільно-нормативна поведінка, учнівська молодь, неформальні об’єднання, соціалізація
Бібліографічний опис
Локарєва Г. В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Г. В. Локарєва, К. В. Петровська. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386 с.
Зібрання