Щодо визначення поняття готовності майбутніх фахівців-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НП «ЦНТ»
Анотація
В роботі вказано на зростаючу кількість дітей з порушення мовлення, незадовільний стан організації логопедичної допомоги і відсутність логопедичних кадрів, здатних вести таку роботу в сільській місцевості. Наголошено на необхідності актуалізації необхідності формування у майбутніх логопедів готовності до професійної діяльності в сільській місцевості вже під час навчання у закладі вищої освіти.
The work indicates a growing number of children with speech disorders, unsatisfactory organization of speech therapy assistance, and a lack of speech therapy professionals capable of conducting such work in rural areas. Emphasis is placed on the necessity of updating the need for the formation of future speech therapists' readiness for professional activity in rural areas during their education at higher education institutions.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, фахівці-логопеди, діти з порушеннями мовлення, сільська місцевість, заклад вищої освіти, professional training, fahivtsi-speech therapists, children with impaired mentality, strong language, a pledge of higher education
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Щодо визначення поняття готовності майбутніх фахівців-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості / Г. М. Мицик // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 31 серпня–01 вересня 2018 р. / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків : НП «ЦНТ», 2018. – С. 25–29.