Основи педагогіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Мелітопольської міської друкарні
Анотація
У навчальному посібнику розкрито основи педагогіки, які мають фундаментальне значення для професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Посібник складений із чотирьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, систему оцінювання результатів навчання, зміст лекційних і плани практичних занять, запитання для самоконтролю, зразки завдань до тематичного контролю.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна підготовка, майбутні учителі початкової школи
Бібліографічний опис
Барбашова І. Основи педагогіки : навч. посіб. / Ірина Барбашова. – 3-тє вид., випр. і оновлене. – Мелітополь : Видавничий дім Мелітопольської міської друкарні, 2022. – 130 с.