Психологічні бар'єри при вхамодії з людьми з особливими потребами: причини, шляхи подолання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво «ПП Лисенко М.М.»
Анотація
У статті розглянуто різні спектри негативного ставлення до людей із обмеженими можливостями здоров’я, зокрема, бар’єри: бар’єри відображення, бар’єри ставлення та психологічні бар’єри , що виникають при взаємодії із такими людьми. Проаналізовано чинники, що провокують їх появу та розвиток, такі як генетичні детермінанти (інстинктивність, збереження індентичності та прагнення до самоідентифікації) та, власне, психологічні детермінанти (відраза, страх, безпорадність, занепокоєння, тривога, ненависть, ворожість, антипатія, напруга, неприязнь, прагнення до домінування та диференціації). Запропоновано шляхи подолання психологічних бар’єрів при взаємодії з людьми з особливими потребами. А саме, визнання того, що кожна людина, будь то доросла або дитина, унікальна і, в силу своєї унікальності, займає індивідуальне і неповторне місце в житті суспільства. У зв'язку з цим слід іменувати тих, хто має статус інваліда, людьми з обмеженими можливостями здоров'я, визнаючи тим самим їх рівність і право на свободу вибору.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сизко Г. Психологічні бар’єри при взаємодії з людьми з особливими потребами: причини та шляхи подолання / Г. Сизко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2018. – Т. 14. Методологія і теорія психології. Вип. 1. – С. 279–287.
Зібрання