Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С.
Анотація
Сучасне інформаційне суспільство постійно змінюється і з’являється потреба у вдосконаленні системи освіти. Першочергово постає завдання не просто накопичувати знання, а навчити дітей ефективно взаємодіяти з інформацією, критично мислити, активно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у всіх галузях своєї діяльності. Сьогодні діти можуть отримувати інформацію не тільки від вчителя або з підручника, а також з мережі Інтернет, телевізору. Тому постає нагальна потреба у навичках осмислення та фільтруванні інформації, вмінні застосовувати її в конкретних умовах та водночас робити висновки і висловлювати власну думку на основі отриманих знань. Реалізувати поставлені завдання можливо на уроках інформатики шляхом поєднання ІКТ з інтерактивними методами навчання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Довгань А. Ю. Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики / А. Ю. Довгань, Г. М. Алєксєєва, А. П. Чуприна // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» : збірка наукових праць / за редакцією А. А. Григорової. - Херсон : Видавництво ФОП  Вишемирський В. С., 2022. - С. 17-19.