Теорія та практика перекладу для майбутнього вчителя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
Пропонований інтерактивний посібник містить англомовний лекційний матеріал, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, вправи та список літератури. Зміст лекцій англійською мовою містить відомості щодо загальнотеоретичних основ перекладу, класифікації видів перекладу, засобів адекватного перекладу різних мовних одиниць, понять і явищ англійської мови українською; принципів та плану аналізу лексико-граматичних трансформацій у спеціальних текстах професійної тематики; лексико-граматичних питань перекладу. Запропоновані матеріали мають посилання на актуальні ресурси мережі Інтернет, що надає студентам можливість для самоосвіти. Посібник має інформативну теоретичну складову та завдання, вправи, орієнтовані на формування та удосконалення навичок перекладу. Залежно від рівня підготовки завдання можуть виконуватися під керівництвом викладача або пропонуватися ним для самостійної роботи студентів. Передбачено активізацію діяльності студентів, орієнтовану на удосконалення знань та вмінь; завдання відповідно до змісту та проблематики супроводжуються добором вправ і завдань, активних посилань на джерела мережі Інтернет, Qrcodes, які розвивають комунікативні уміння, необхідні в умовах інформатизованого суспільства.
Опис
Ключові слова
Theory of translation, professional texts, education, translation
Бібліографічний опис
Халабузар О. А. Теорія та практика перекладу для майбутнього вчителя : навч. посіб. / Оксана Анатоліївна Халабузар. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. – 432 с.