Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті наголошено на необхідності медіаосвіти як невід’ємного компонента освітнього процесу, розширення її теоретичного та практичного потенціалу, затребуваності в сучасному суспільстві, зважаючи на специфіку інформаційного простору, у якому перебуває Україна, особливо в часи повномасштабної російсько-української війни. Описано рівень дослідження медіаосвіти на Заході та в Україні, проаналізовано різні дефініції цього поняття в сучасних українських наукових розвідках. Розглянуто вузьке та широке значення терміна: компонент навчання здобувачів середньої та вищої освіти в першому випадку та довгострокова суспільно-просвітницька діяльність без вікових обмежень. Приділено увагу Концепції впровадження медіаосвіти в Україні та її реалізації в державі загалом і в закладах вищої освіти зокрема. Схарактеризовано критичне мислення, розвиток якого є однією з основних цілей медіаосвіти. Подано та аргументовано твердження про те, що представники професій, які безпосередньо пов’язані з медіа, а також здобувачі вищої освіти спеціальності Журналістика повинні займатися медіаосвітою на професійному рівні. Останнім варто розвивати медіакомпетентність у формальному освітньому середовищі. Додатково вони можуть поглиблювати наявні медіанавички у формі неформальної та інформальної освіти. Це ж саме стосується і представників педагогічних професій, тобто тих, завдяки яким провадиться медіаосвітня діяльність успішна робота у сфері більшості сучасних професій практично немислима без розвинених здібностей постійної самоосвіти протягом усього життя, зокрема й медіаосвіти Визначено місце медіаосвітнього компоненту в процесі здобуття фахової вищої освіти. Його можна інтегрувати з традиційними дисциплінами освітньо-професійної програми чи вводити автономно (дисципліни за вибором здобувачів, факультативи тощо). Схарактеризовано етапи медіаосвіти, а також критерії розвитку медіакомпетентності молоді: понятійний, сенсорний, мотиваційний, оцінюючий, креативний (творчий).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Рула Н. Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти / Наталія Рула, Анжеліка Шульженко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С.365–374.
Зібрання