Професійна етика вчителя : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (мова і література (англійська))" на 2023-2024 н. р. (2 курс магістратури)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є ознайомлення здобувачів вищої освіти з предметом, об'єктом, загальними принципами професійної етики, сутністю професійної деонтології та моральних кодексів, специфікою педагогічної етики у ВНЗ, сутністю та призначенням етикету та його місцем у професійній культурі педагога, значенням іміджу викладача в корпоративній культурі навчального закладу. Предметом навчальної дисципліни є основні етичні положення, що мають значення для професійної діяльності педагога.
Опис
Ключові слова
етика, деонтологія, аксіологія, (не)формальні стосунки, професійна культура викладача, конфлікт, спілкування
Бібліографічний опис