Методологія наукового дослідження : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Методологія наукового дослідження» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент». Мета курсу – формування системи знань, удосконалення знань здобувачів вищої освіти в області методології, теорії та технології науково-дослідницької діяльності. Предметом вивчення є система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов'язані з науковою та практичною професійною діяльністю в галузі управління.
Опис
Ключові слова
наука, наукове пізнання, методологія, наукове дослідження, метод, технологія дослідницької роботи, організація дослідження, кваліфікаційна робота
Бібліографічний опис