Підготовка майбутніх педагогів до використання арт-терапевтичних технологій при роботі з молодшими школярами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню особливостей підготовки майбутніх педагогів молодших класів до використання арт-терапевтичних технологій. Розкрито сутність і можливості арт-терапевтичних технологій в роботі вчителя. Висвітлено етапи проведення арт-терапевтичного заняття та техніки роботи з молодшими школярами.
Опис
The article is devoted to the theoretical substantiation of the peculiarities of the preparation of future teachers of the junior classes for the use of art-therapeutic technologies. The essence and possibilities of art-therapeutic technologies are revealed in the teacher's work. The stages of the art-therapeutic training and techniques of working with younger schoolchildren are covered.
Ключові слова
арт-терапія, майбутній педагог, молодший школяр, технологія, future teacher, younger schoolchildren, technology, art therapy
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Підготовка майбутніх педагогів до використання арт-терапевтичних технологій при роботі з молодшими школярами / Н. І. Сердюк // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (14 вересня, 2017 р.) ; Міністерство освіти і науки України ; Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 129–135.