Мистецтво балетмейстера, 4 курс : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОПП "Хореографія" спеціальності 024 Хореографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета та предмет курсу: є підготовка компетентного бакалавра хореографії, який володіє навичками балетмейстерської діяльності, вміє створювати хореографічні постановки та мистецькі проєкти, застосовувати набуті знання та міждисциплінарні зв’язки в професійній діяльності, вміє генерувати креативні ідеї, працювати в команді, дотримуватися правил балетмейстерської етики та академічної доброчесності.
Опис
Ключові слова
балетмейстер, вокально-хореографічна композиція, літературно-хореографіна композиція, колективний проєкт, хореографічний спектакль, композиційний план, архітектоніка, сценарний план, художня цілісність, виконавська майстерність
Бібліографічний опис