Застосування методу групової дискусії при викладанні інформатичних дисциплін у закладах професійної освіти

Анотація
У статті описано методику застосування методу групової дискусії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на прикладі комп’ютерної тематики. Проаналізовано сучасний освітній процес, який передбачає реалізацію одного з важливих завдань – розширення форм навчальної діяльності учнів. Надано характеристики методам навчання. Висвітлено теоретичні засади освітнього процесу, що повинен будуватися як спілкування, взаємодія, обмін ініціативами його учасників – педагога і учнів, учнів між собою. Саме так будується освітній процес при використанні групових, інтерактивних (заснованих на взаємодії) методів навчання – дискусії, виконання ролей, імітаційної гри. Зроблено наголос саме на груповій дискусії – найбільш поширеному методі. Розкрито основне завдання групової дискусії – виявлення різних точок зору учасників на будь-яку проблему і при необхідності всебічний аналіз кожної з них на прикладі комп’ютерної тематики. Доведено, що організоване навчання і виховання, здійснене в рамках тієї або іншої педагогічної системи, має певне організаційне оформлення, що відрізняються участю учнів, співвідношенням їх колективних та індивідуальних форм організації діяльності, ступенем самостійності і специфікою керівництва освітнім процесом з боку педагога. На практичному прикладі описано етапи проведення дискусійного заняття, яке сприяє розвитку в учнів основних комунікативних умінь, мислення і усного мовлення, при цьому вони опановують ораторськими вміннями і умінням доказового спору, збільшується їх інтерес до комп’ютерної тематики. Пропонується авторська розробки плану-конспекту уроку-дискусії для професійно-технічних закладів освіти на тему «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: за і проти». Це дослідження не є кінцевим, тому ми плануємо продовження публікацій, де більш детально розкриємо практичні аспекти застосування методу групової дискусії в професійно-технічних закладах освіти на різних прикладах.
Опис
Ключові слова
Освітній процес, метод групової дискусії, заклади професійної освіти, комп’ютерні технології
Бібліографічний опис
Алєксєєва Г. Застосування методу групової дискусії при викладанні інформатичних дисциплін у закладах професійної освіти / Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталія Кравченко, Ганна Чуприна, Ірина Смоліна // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.225–236.
Зібрання