Сучасний концепт проведення аудиторних занять в закладі вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавнича група "Наукові перспективи"
Анотація
Стисло схарактеризовано авторське бачення концепту організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у закладі вищої освіти.
Опис
The author's vision of the concept of organizing the educational process in the context of distance learning in a higher education institution is briefly characterized.
Ключові слова
Концепт дистанційного навчання в умовах війни, дистанційний освітній процес закладу вищої освіти, The concept of distance learning in times of war, the distance educational process of a higher education institution
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Сучасний концепт проведення аудиторних занять в закладі вищої освіти / Л. В. Мороз-Рекотова // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Паола, 07 червня 2023 р.) / за ред. І. В. Жукової, Є. О. Романенка. – м. Паола (Мальта) : ГО «ВАДНД», 2023 – С. 161–166.