Соціально-освітні домінанти професійної підгтовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти

Анотація
До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», які виявляють та обґрунтовують тенденції підвищення ефективності підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти. Матеріали збірника будуть корисними для дослідників, науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів, здобувачів.
Опис
The collection consists of materials of Ukrainian scientific-practical Internet-conference «Social-educational dominants of specialist’s professional preparation of social sphere and inclusive education» which defining and explaining trends of increasing of effective specialist’s professional preparation of social sphere and inclusive education. The materials of the collection will be useful for researchers, scientists, graduate students, prospectors, lecturers, students.
Ключові слова
inclusive education, professional training of social workers, lifelong learning, formation of professional competencies, інклюзивна освіта, професійна підготовка соціальних працівників, освіта впродовж життя, формування професійних компетентностей
Бібліографічний опис
Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць; укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя: БДПУ. – 2022. – 263 с.