Сучасні інформаційні технології : силабус на 2023-2024 рік для спеціальністі 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус дисципліни «Сучасні інформаційні технології» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності: 016 Спеціальна освіта спеціалізації: 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) освітньо-професійної програми: Логопедія. Спеціальна психологія.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис