Влияние технологии получения тонких пленок теллурида кадмия на эфективность работы солнечных элементов на их основе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізька державна інженерна академія
Анотація
Опис
Розглянуто вплив різних способів отримання тонких плівок телуриду кадмію на к.к.д. сонячних елементів на їх основі. Зроблено прогноз про можливість підвищення к.к.д. таких сонячних елементів аж до теоретичного максимуму.
The influence of different methods of production of cadmium telluride thin films on efficiency coefficient of solar elements on their base is observed. The prognosis about possibility of efficiency coefficient increasing up to the theoretical maximum is made.
Ключові слова
коефіцієнт корисної дії, сонячний елемент, тонкі плівки, телурид кадмію, p-n перехід, ширина забороненої зони, Cadmium telluride, thing films, solar element, efficiency coefficient, p-n transition, value of band gap
Бібліографічний опис
Коломоєць Г. Вплив технології одержання тонких плівок телуриду кадмію на ефективність роботи сонячних елементів на їх основі / Ганна Коломоєць, Сергій Хрипко. - Металургія, 2019. – Вип. 1(41). – С. 60–63.
Зібрання