“Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В даній статті проаналізовано переклад “Слова о полку Ігоревім” Ципріяна Годебського. Доведено, що, незважаючи на його буквалізм, подекуди вільне перефразування, спрощеність і псевдокласицистичну шаблонність стилю, він став важливим етапом для розв’язання важливого завдання – перекладу польською мовою найвидатнішої пам’ятки літератури Київської Русі.
Опис
This article analyzes the translation of “The Lay of Igor's Campaign” by Cyprian Godebskiy. It is proved that, despite its literalism, somewhere free paraphrasing, simplification and pseudoclassic style template, it became an important stage for the important task – the translation into Polish literature outstanding monument of Kievan Rus.
Ключові слова
Переклад, наслідування, оригінал, мотив
Бібліографічний опис
Астаф'єв О. “Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського / Олександр Астаф'єв // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 152–159.
Зібрання