Еволюція фізичної картини світу в курсі теоретичної фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У статті висвітлено структуру, зміст та еволюцію фізичної картини світу, генезис та розвиток фундаментальних наукових ідей, принципів і теорій, роль та значення відповідної інформації у професійній підготовці майбутніх учителів фізики.
Опис
The article highlights the structure, content and evolution of the physical picture of the world, the genesis and development of fundamental scientific ideas, principles and theories, the role and significance of relevant information in the professional training of future physics teachers
Ключові слова
структура, зміст та еволюція фізичної картини світу, теоретична фізика, майбутні вчителі фізики, професійна компетентність, structure, content and evolution of the physical picture of the world, theoretical physics, future physics teachers, professional competence
Бібліографічний опис
Школа О. В. Еволюція фізичної картини світу в курсі теоретичної фізики / О. В. Школа // Збірник наукових праць Херсонського держ. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. - Херсон : ХДУ, 2014. - Вип. 66. - С. 92-100.
Зібрання