Документування у соціальній роботі : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Документування у соціальній роботі" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Documentation in social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
діловодство, види документів, акт, договір, положення, paperwork, types of documents, act, regulations
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Документування у соціальній роботі : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2022. – 5 с.