Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російською мовою навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ ; Ніжин : Видавництво «Аспект-Поліграф»
Анотація
У монографії виокремлено і розкрито теоретичні засади методики збагачення учнівського мовлення українознавчою лексикою. З урахуванням цього в основу дослідження покладено комплексний підхід до формування українського мовлення російськомовних і болгарськомовних учнів, передбачено ознайомлення їх не лише з основним лексичним, а й з фоновим, символічним значеннями слова; застосовано лінгвокультурологічні зіставлення рідної та української мов; акцентовано увагу на стимулюванні мовленнєвих умінь на репродуктивному та продуктивному рівнях у процесі комунікації; передбачено розширення та активізацію словникового запасу учнів в полімовному суспільстві. Для викладачів, аспірантів, учителів, фахівців у галузі мовної освіти.
Опис
The monograph highlights and elaborates on the theoretical foundations of the methodology for enriching students' speech with Ukrainian studies vocabulary. Taking this into account, the research is based on a comprehensive approach to shaping Ukrainian language skills in Russian-speaking and Bulgarian-speaking students. It includes introducing them not only to the core lexical meanings but also to the contextual and symbolic aspects of words. Linguistic and cultural comparisons between the native language and Ukrainian are employed; emphasis is placed on stimulating language skills at both the reproductive and productive levels during communication. The expansion and activation of students' vocabulary within a multilingual society are also anticipated.
Ключові слова
багатомовна освіта, лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови, лексикологія, полілінгви, компетентнісний підхід, національні меншини, Intended for educators, graduate students, teachers, and professionals in the field of language education
Бібліографічний опис
Дороз В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російською мовою навчання : монографія / В. Ф. Дороз. - Київ ; Ніжин : Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. - 184 с.
Зібрання