Вища математика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 015 Професійна освіта (Енергетика)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування наукового світогляду та загальної математичної культури здобувачів першого рівня вищої освіти, розвиток їхнього математичного мислення, оволодіння системою математичних знань та умінь, які необхідні для розв’язування задач вищої математики та навчання здобувачів базової та загальної середньої освіти розв’язувати задачі диференціального та інтегрального числення, лінійної алгебри, аналітичної геометрії. Функція багатьох та декількох змінних, інтегральне та диференціальне числення функцій, лінійна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі, лінійні (векторні) простори.
Опис
Ключові слова
лінійна алгебра, диференціальне числення, інтегральне числення, аналітична геометрія
Бібліографічний опис