Особливості використання ІКТ для здійснення онлайн тестування в сучасному освітньому процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсон : Книжкове видавництво ФОП  Вишемирський  В. С.
Анотація
Сучасний етап розвитку суспільства, пов'язаний з активною інформатизацією та цифровізацією, яка торкається усіх галузей життя. У сфері освіти це зумовлює пошук нових підходів до організації освітнього процесу, в якому мають бути забезпечені умови для формування особистості, здатної ефективно самореалізуватись й бути конкурентоспроможною. Вагомим підґрунтям для цього є використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які дозволяють враховувати можливості й потреби здобувачів освіти й забезпечують швидкий зворотній зв'язок, зокрема в умовах дистанційного навчання. Саме ІКТ у сучасній педагогічній науці розглядаються як важлива ланка оновлення процесу підготовки особистості до життя. Тому важливим сьогодні є готовність і викладачів і здобувачів освіти до застосування сучасних сервісів, за допомогою яких можна і перевірити рівень засвоєння знань і активізувати процес навчання загалом.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Алєксєєва Г. М. Особливості використання ІКТ для здійснення онлайн тестування в сучасному освітньому процесі / Г. М. Алєксєєва, О. В. Антоненко, І. С. Смоліна // Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні : матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (30 листопада 2023 р., м. Хмельницький, м. Херсон) / за ред. А. А. Григорової. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2023. – С. 67–70.