Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається формування специфічного жанру масового письменства – кулінарної прози – в українській літературі початку ХХІ століття. Витоки цього жанру пов’язуються із книгою Марії Матіос “Фуршет”. Аналізується книга кулінарної есеїстики “Кухня егоїста” сучасної письменниці Світлани Пиркало. Розглядається історія створення книги, гедоністична філософія, що лежить у її основі, ґендерний дискурс.
Опис
The article deals with the problem of “culinary fiction” as a specific genre of popular literature and its forming in modern Ukrainian literature of the beginning of the 21st century. The sources of the genre are connected with the book by Maria Matios “Fourchette”. The collection of culinary essays “The Egoist’s Cuisine” by Svitlana Pyrkalo is analyzed: the story of its writing, its hedonistic philosophy, gender discourse.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Філоненко С. Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства / Софія Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 141–151.
Зібрання