Форми і методи виховання безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник науки та освіти
Анотація
Мета статті – схарактеризувати форми і методи виховання безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій, які використовують куратори студентських груп у позааудиторній діяльності. З метою досягнення поставленої мети були використані теоретичні методи: аналіз, синтез, систематизація й узагальнення – для характеристики ефективних форм і методів виховання безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій. У статті проаналізовано праці, що висвітлюють проблеми виховання безпечної поведінки студентської молоді. Схарактеризовано форми і методи виховання безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій, які використовують куратори студентських груп у позааудиторній діяльності. Ефективними методами роботи з майбутніми вчителями з виховання безпечної поведінки в позааудиторній діяльності виявилися: методи формування свідомості (розповідь, бесіда, лекція, переконання, диспут, приклад); методи організації діяльності та поведінки (педагогічна вимога, суспільна думка, привчання, вправи, створення виховуючих ситуацій); методи стимулювання поведінки і діяльності; активні методи соціально-педагогічного розвитку (групова дискусія, рольові, імітаційні ігри, метод генерування ідей тощо). До ефективних форм роботи з майбутніми вчителями належать: кураторські години, флешмоби, акції, круглі столи, тренінгові заняття, конкурси, тематичні зустрічі, проєктна діяльність, індивідуальні консультації тощо. Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і практичних пошуків розв’язання проблеми формування безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій. Перспективним вважаємо: вивчення взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності у вихованні культури безпечної професійної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій; розроблення та апробацію структурно-функціональної моделі виховання безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій: підвищення ефективності післядипломної освіти педагогічних працівників щодо виховання безпечної поведінки молодого покоління в умовах воєнного стану.
Опис
Ключові слова
безпечна поведінка, виховання культури безпечної професійної поведінки педагога, майбутній учитель, майбутній учитель, надзвичайні ситуації, форми і методи виховання безпечної поведінки, куратор студентської групи
Бібліографічний опис
Канішевська Л. В. Форми і методи виховання безпечної поведінки майбутніх вчителів в умовах надзвичайних ситуацій / Л. В. Канішевська, А. С. Лесик // Вісник науки та освіти. – 2024. – №3(21). – С. 765–774.
Зібрання