Психологічна служба в закладах освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: - ознайомити здобувачів освіти з призначенням та організацією психологічної служби в системі освіти, розкрити умови психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та здійснення психологічного супроводу розвитку та життєдіяльності учнів протягом навчання в школі; - сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх практичних психологів. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічна служба» є: 1) сприяти набуттю майбутніми практичними психологами теоретичних знань з питань: призначення та основних функцій психологічної служби, а також шляхів її розбудови в сучасних умовах; особливостей організації психологічної служби в освітніх закладах; основних принципів та видів діяльності практичних психологів; 2) сприяти формуванню у майбутніх практичних психологів: професійних навичок та умінь роботи з документально-методичними матеріалами; навичок та умінь розробки плануючої документації; навичок та умінь розробки, підготовки та проведення психологічних просвітницьких та профілактичних заходів; 3) сприяти вихованню у майбутніх практичних психологів професійної компетентності.
Опис
Ключові слова
положення про психологічну службу, документація психолога, психодіагностика, корекція, консультування, профілактика, просвіта, етичний кодекс психолога, супровід, молодший шкільний вік, підлітковий вік, юнацький вік, вчителі, батьки
Бібліографічний опис