Про необхідність формування цифрової компетентності у майбутніх вчителів спеціальної освіти

Анотація
У статті обговорюється нагальна потреба формування у майбутніх вчителів спеціальної освіти, високого рівня цифрової компетентності через швидку інтеграцію цифрових технологій в освіту та еволюцію ролі педагогів як провідників у цифровому світі.
Опис
The article discusses the urgent need for cultivating a high level of digital competence in future special education teachers due to the rapid integration of digital technologies into education and the evolving role of educators as guides in the digital world.
Ключові слова
digital technologies, digital competence, higher education institution, future special education teacher, цифрові технології, заклад вищої освіти, майбутній вчитель спеціальної освіти
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Про необхідність формування цифрової компетентності у майбутніх вчителів спеціальної освіти / Г. М. Мицик, М. В. Богданова // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.uа». – Kharkiv, 2022. – Pp. 721–725.