Впровадження дистанційної та змішаної освіти в університетах Україні: вплив пандемії та війни

Анотація
У статті проаналізовано впровадження дистанційного та змішаного навчання в систему вищої освіти України, ураховуючи вплив пандемії COVID-19 та війни. Дослідження розглядає три ключові етапи: вимушене дистанційне навчання, змішаний формат навчання і змішано-дистанційний формат. Аналізуються виклики, з якими стикаються українські університети та студенти в контексті динаміки змін у навчальному процесі.
Опис
The article examines the implementation of distance and blended learning in the higher education system of Ukraine, considering the impact of the COVID-19 pandemic and war. The research explores three key stages: forced distance learning, blended learning, and blended-distance learning. The theses analyze the challenges faced by Ukrainian universities and their students, taking into account the dynamics of changes in the educational process.
Ключові слова
дистанційне навчання, змішане навчання, пандемія COVID-19, війна, університети, студенти, навчальний процес, адаптація, distance learning, higher education, war, universities, challenges, students, educational process, adaptation
Бібліографічний опис
Попова А. Впровадження дистанційної та змішаної освіти в університетах Україні: вплив пандемії та війни / А. Попова, Я. Сичікова, С. Ковачов // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : збірник наукових праць / укладач Петровська К. В. – Запоріжжя,2023. – С. 355–363.