Психологія життєвих криз особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У навчальному посібнику визначається сутність, природа, стадії, типи та класифікація життєвих криз особистості, виокремлюється типологія ставлень людини до кризової ситуації, розкриваються завдання, принципи та етичні засади кризового консультування. Акцент ставиться на використанні класичних та новітніх психотехнік з метою конструктивного подолання особистістю життєвих криз. Посібник містить методичні рекомендації до роботи над темами, стислий конспект лекцій, завдання до практичних занять, зразки тестового контролю, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання, питання для самоперевірки та самоконтролю. Подані методики визначення психоемоційних станів особистості допоможуть студентові зрозуміти внутрішній світ людини у складній життєвій ситуації та сприятимуть ефективній підготовці майбутнього фахівця до професійної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
стадії, типи та класифікація життєвих криз особистості, типологія ставлень людини до кризової ситуації, завдання, принципи та етичні засади кризового консультування, використанні класичних та новітніх психотехнік
Бібліографічний опис
Черезова І. О. Психологія життєвих криз особистості : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І. О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 195 с.