Вступ до фаху : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: предметом вивчення навчальної дисципліни є математика як наука та навчальний предмет, специфіка навчальної діяльності студента та особливості майбутньої професійної діяльності математика, вчителя математики. Метою навчальної дисципліни є формування знань студентів щодо предмету математики як науки, її місця в системі наук, ролі, яку відіграє математика у пізнанні світу; змісту педагогічної діяльності вчителя математики, її сутності та важливості в сучасному суспільстві.
Опис
Ключові слова
Математика, вчитель математики, заклад вищої педагогічної освіти
Бібліографічний опис