Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Дана магістерська робота присвячена проблемі формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Робота аналізує поточний стан цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти, висвітлює сучасні підходи та методи її формування. Науково обґрунтований комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішне формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти в закладах вищої освіти. Розроблена система позааудиторних заходів в рамках діяльності студентського самоврядування на рівні спеціальності, експериментально перевірена та доведена їх ефективність в цьому напрямі роботи.
Опис
Ключові слова
цифрова компетентність, майбутні вчителі спеціальної освіти, заклад вищої освіти, позааудиторні заходи
Бібліографічний опис
Богданова М. Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / наук. кер. Ганна Мицик. – БДПУ, 2022. – 59 с.